TARIEVEN

Kindercoach traject 

Kennismakingsgesprek  (30 min)  : kosteloos
Intakegesprek  (60 min)  : kosteloos
Coaching per sessie (60 min)  :  € 65 ,- (inclusief materialen)
Evaluatiegesprek /consult (30 min)   : € 30
Gesprek op school of observatie op school (60 min)  : € 60,-

Aanbod voor scholen

‘Sta Sterk op School’: € 2.500

Buitenschoolse Sta Sterk Training & Stevige Stap Training

De kosten voor de buitenschoolse Sta Sterk Training en Stevige  Stap Training zijn als volgt:

  • Groepstraining : € 375,-. Inbegrepen zijn: intakegesprek, tien sessies (90 minuten), twee ouderavonden, follow up, materialen & werkboek, mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)/verzorger(s).
  • Duo-training: € 45,-  per sessie per persoon. Inbegrepen zijn: intakegesprek + materialen & werkboek, mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)/verzorger(s).  Meestal volstaan acht sessies (à 60minuten) en een  ouderavond.
  • Individuele coaching: € 60,- per sessie. Inbegrepen zijn: intakegesprek + materialen & werkboek, mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)/verzorger(s). Meestal volstaan acht sessies (à 60 minuten) en een ouderavond.

Faalangst de Baas Training

De kosten voor de Faalangst de Baas Training zijn als volgt:

  • Groepstraining : € 375,-. Inbegrepen zijn: intakegesprek, tien sessies (90 minuten), twee ouderavonden, follow up, materialen & werkboek, mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)/verzorger(s).
  • Duo-training: € 45,-  per sessie per persoon. Inbegrepen zijn: intakegesprek + materialen & werkboek, mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)/verzorger(s).  Meestal volstaan acht sessies (à 60minuten) en een  ouderavond.
  • Individuele coaching: € 60,- per sessie. Inbegrepen zijn: intakegesprek + materialen & werkboek, mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)/verzorger(s). Meestal volstaan acht sessies (à 60 minuten) en een ouderavond.

Themabijeenkomsten 

De kosten worden in overleg met de opdrachtgever (en rekening houdend met specifieke wensen) bepaald.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. U ontvangt een factuur na elke sessie, tenzij anders overeengekomen. De factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen.

Indien een sessie onverhoopt niet door kan gaan dient deze 24 uur van te voren worden afgezegd in verband met de gereserveerde tijd.

Sessies die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening  gebracht.

Ouders van kinderen uit Amersfoort met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een vergoeding voor vaardigheidstrainingen, ondersteunende groepen of een opvoedcursus voor ouders. De kinderwerkers van Indebuurt033 weten welke trainingen hiervoor in aanmerking komen. Ga naar https://www.indebuurt033.nl/in-de-wijk/  om te kijken wie de kinderwerker in uw wijk is of neem contact op met Indebuurt033 tel 033-2048677.