COACHING

Iedere ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig en gezond, maar soms hebben kinderen het even moeilijk.

Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet lekker in hun vel of zijn door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt.

Met Flink Kindercoaching begeleid ik op een laagdrempelige en kortdurende manier kinderen die niet lekker in hun vel zitten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten je kind heeft en hoe je kind deze kan gebruiken in lastige situaties of om nieuwe vaardigheden te leren. Dit alles op een positieve manier, oplossings en toekomstgericht.

Voor wie?

Als kindercoach begeleid ik kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die tegen een of meer van onderstaande ongemakken aanlopen:

  • (Faal)angst en onzekerheid;
  • Moeite om voor zichzelf op te komen;
  • Moeite om vrienden te maken;
  • Piekeren;
  • Pesten of gepest worden;
  • Het hebben van een negatief zelfbeeld;
  • Weinig of geen zelfvertrouwen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes. De te hanteren methode is uiteraard volledig afgestemd op de behoeften en interesses van uw kind.

Als kindercoach ga ik samen met het kind en de ouders op zoek naar een passende oplossing. De eigen kracht van het kind en de ouders staan hierbij centraal.

Werkwijze

  • Ik start altijd met een kennismakingsgesprek met alleen ouder(s)/verzorger(s) en daarna een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind. Als er een gevoel van wederzijds vertrouwen is volgt een traject van gemiddeld vijf tot tien sessies met het kind. De hoeveelheid sessies is afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden. Deze sessies duren een uur.
  • Halverwege het traject heb ik een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) om de voortgang te evalueren.
  • Aan het einde van het traject evalueer ik met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind of het doel is behaald. Daarbij geef ik attentiepunten mee voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s) om de ingezette verbetering voort te zetten.