STA STERK TRAINING

Voor kinderen die weerbaarder willen worden

De STA STERK training is geschikt voor kinderen die minder weerbaar zijn of last hebben van pesten, digitaal pesten en/of die worden buitengesloten. Met name kinderen en jongeren die zich vaak onzeker voelen, snel boos of driftig zijn, die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, moeite hebben met vriendjes maken, moeite hebben om zich te uiten, verlegen zijn of gewoon niet lekker in hun vel zitten, zullen veel baat hebben bij deze training.

De training wordt gegeven aan kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar.

Doel

De training heeft als doel de sociale weerbaarheid van de deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. Daarnaast vergroot deze training de kennis van ouders op het gebied van pesten. Aan het eind van de training kan uw kind op een assertieve manier voor zichzelf opkomen in verschillende situaties.

Aandachtsgebieden

 • Lichaamstaal: stemgebruik, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding
 • Assertiviteit: opkomen voor jezelf en rekening kunnen houden met een ander
 • Coping: leren van elkaar en weten hoe om te gaan met bepaalde situaties
 • Sociale informatieverwerking: goed inschatten van sociale situaties
 • Sociale vaardigheden: meedoen, vrienden maken, samenwerken en omgaan met conflicten

Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind;
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen;
 • Tien lessen van 90 minuten voor de kinderen;
 • Na de vijfde les: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Deze avond is zonder kinderen;
 • Indien nodig is er een mogelijkheid voor follow-up trainingen, een aantal maanden na de cursus;
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal zes deelnemers uit min of meer dezelfde leeftijdscategorie;
 • Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van bijbehorend lesmateriaal. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk werkboek.

Ook kan gekozen worden voor individuele coaching. Er wordt dan een programma op maat ontwikkeld, rekening houdend met specifieke leerdoelen van het kind. In de regel zijn acht lessen van 60 minuten voldoende.

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op.