WEERBAARHEID

Soms is een kind onzeker en voelt zich hierdoor niet goed in zijn vel. In lastige situaties weten ze niet goed hoe ze op een assertieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen en te zoeken naar een oplossing.

De Sta Sterk Training is speciaal ontwikkelt voor kinderen waarvan het goed is om de weerbaarheid te vergroten. De Sta Sterk Training geeft handvatten die direct in de praktijk toe te passen zijn.

De training is gericht op sociale weerbaarheid, sociale emotionele ontwikkeling en het voorkomen en/of omgaan met pesten.

STA STERK TRAINING

Voor kinderen die weerbaarder willen worden

De STA STERK training is geschikt voor kinderen die minder weerbaar zijn of last hebben van pesten, digitaal pesten en/of die worden buitengesloten. Met name kinderen en jongeren die zich vaak onzeker voelen, snel boos of driftig zijn, die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, moeite hebben met vriendjes maken, moeite hebben om zich te uiten, verlegen zijn of gewoon niet lekker in hun vel zitten, zullen veel baat hebben bij deze training.

De training wordt gegeven aan kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar.

STEVIGE STAP TRAINING

Met een stevige stap de brugklas in

De brugklastraining Stevige Stap is geschikt voor kinderen uit groep 8 die de overstap gaan maken naar de brugklas. Met name kinderen die zich in het onderstaande herkennen, zullen veel baat hebben bij de training:

  • Ik voel mij onzeker en zie er tegenop om naar de brugklas te gaan
  • Ik heb eigenlijk altijd al moeite gehad met nieuwe/onbekende situaties
  • Ik twijfel of ik wel nieuwe vrienden zal maken in de brugklas
  • Ik wil graag goed voor mijzelf kunnen opkomen in de brugklas
  • Ik ben op de basisschool gepest en ben bang dat dat straks weer gebeurt
  • Ik zie op tegen al het huiswerk dat ik moet gaan maken in de brugklas

THEMA BIJEENKOMSTEN

Een themabijeenkomst/workshop heeft als doel de kennis rondom bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen en/of (cyber)pesten te vergroten, praktische tips te vergaren om eventuele pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop te reageren. Een belangrijk onderdeel in de workshop is preventie: hoe voorkomen we pestgedrag?