ERVARINGEN

Charlotte coacht kinderen op een integere en betrokken wijze!

Moeder over de Stevige Stap Training - oktober 2019

De lessen geven concrete handvatten hoe kinderen hun gedrag kunnen sturen. De afwisseling in de lessen, de spelletjes en opdrachten met zoekkaartjes werkte goed. De kinderen begrijpen de rollen in de groep beter en hebben ervaren hoe elke rol voelt. De kinderen kunnen nu goed aangeven wat ze prettig vinden en wat niet. Hieraan kan ik ze dagelijks herinneren; het leert kinderen om krachtig en Sterk te staan. Zeer waardevol, om deze vaardigheden op deze leeftijd al te leren.

 

Leerkracht basisschool groep 5 - Sta sterk Training op maat

De Stevige Stap Training heeft E. geholpen om vol vertrouwen de stap naar de middelbare school te kunnen maken.  Ik kan het ieder kind/ouder aanraden!

moeder over de Stevige Stap Training - oktober 2019

Het is alweer even geleden dat F. de Sta Sterk Training bij je volgde. Nu mail ik je omdat ik je graag laat weten dat het hartstikke goed gaat met F !! Hij groeit en bloeit en er komt ook ruimte voor leren op school nu hij niet meer gepest wordt. Wat een genot om hem zo happy en vooral ook zo ontspannen te zien. Thuis én op school. Dank je wel dus voor je goede training! Hij heeft er echt zelfvertrouwen door gekregen. 

moeder over de individuele Sta Sterk Training

De thema bijeenkomst omgaan met pesten gaf mij herkenning en nieuwe inzichten. Charlotte straalt zo’n rust en vastberadenheid uit, dit zal zij tijdens het coachen van kinderen ook zo doen.

Deelneemster over de thema bijeenkomst 'Omgaan met Pesten'

Een geweldige training, aanrader voor ieder kind! Ouders over de Sta Sterk Training

Mooi om te zien dat het gedrag is veranderd maar dat J. nog steeds J. is! Ouders over de Sta Sterk Training

Mooie training waarbij mijn kind echt gezien en gehoord wordt en helemaal zichzelf mag zijn in een fijne omgeving met een fijne trainer. Ouders over de Sta Sterk Training

Onze dochter heeft tijdens de Sta Sterk Training veel handvaten gekregen om met een positievere blik de wereld in te kijken. Ze heeft geleerd om voor zichzelf op te komen op een positieve manier. Daarnaast hebben de gesprekstechnieken ervoor gezorgd dat ze opener is gaan communiceren. Door gedrag te benoemen in kleuren kan ze zelf sneller aangeven hoe ze zich voelt. De trainer heeft gezorgd voor een goede dynamiek in de groep en onze dochter ging altijd met plezier naar de training. Ouders over de Sta Sterk Training

Het was heel fijn om te merken hoe fijn mijn zoon de gesprekken vond en je kind zo te zien veranderen in positieve zin. Ik heb een heel ander kind gekregen, die lekker in zijn vel zit en weer met vertrouwen naar school gaat. Deze training is echt de moeite waard! Moeder over de Faalangst de Baas Training

Zeer goede training om je kind handvaten te geven om sterker in het leven te staan. Dankbaar dat onze dochter deze training heeft mogen volgen. Ouders over de Sta Sterk Training

Zeer zorgvuldige en betrokken trainer die met veel gevoel en kennis de kinderen traint. Ouders over de Sta Sterk Training

Prachtige mooie training om je kind tools mee te geven voor de toekomst om stevig in het leven te kunnen staan! Ouders over de Sta Sterk Training

Sta Sterk Training leert onze dochter om te gaan met moeilijk zaken zoals pest gedrag van anderen. Zo kan ze haar denkpatroon aanpassen waardoor ze minder snel boos wordt. Ik wou dat ik zo’n training had gehad toen ik kind was.

Het is ook zinvol als je niet gepest wordt.

Ouders over de Sta Sterk Training

Onze dochter heeft de oranje manier van reageren goed onder de knie gekregen, en kan veel beter haar eigen gevoel onder woorden brengen. Aanrader zeker omdat ze volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaat! Ouders over de Sta Sterk Training

Mijn dochter vond het fijn om naar Charlotte toe te gaan. Met veel rust en warmte heeft ze spelenderwijs handvatten gekregen om haar boosheid beter te uiten. Moeder meisje 9 jaar

Mijn dochter is bij Charlotte terecht gekomen omdat ze zeer onzeker was en dit haar hinderde om nieuwe dingen te proberen en te durven. In een aantal sessies heeft Charlotte dit probleem heel goed aangepakt. Heel rustig, zonder dat het als een verplichting voelde heeft mijn dochter meer zelfvertrouwen gekregen en vooral ook geleerd dat je door proberen leert en je fouten mag maken. Het gaat hierdoor echt goed met haar en ze is hierin echt veranderd. Moeder meisje van 10 jaar

Een leuke en inspirerende avond. Goed ingespeeld op de vragen en opmerkingen die ouders hadden. Ouders konden gelijk hun vraag stellen en er was veel interactie. Ook goed was het benoemen dat het uiteindelijk gaat over het zoeken naar een balans tussen het beschermen en ontdekken van de online wereld. Dat er geen goed of fout is. Goede afwisseling tussen informatieoverdracht en video’s. ouderavond mediawijsheid - Basisschool Amersfoort Vathorst