STEVIGE STAP TRAINING

Met een stevige stap de brugklas in

De brugklastraining Stevige Stap is geschikt voor kinderen uit groep 8 die de overstap gaan maken naar de brugklas. Met name kinderen die zich in het onderstaande herkennen, zullen veel baat hebben bij de training:

 • Ik voel mij onzeker en zie er tegenop om naar de brugklas te gaan
 • Ik heb eigenlijk altijd al moeite gehad met nieuwe/onbekende situaties
 • Ik twijfel of ik wel nieuwe vrienden zal maken in de brugklas
 • Ik wil graag goed voor mijzelf kunnen opkomen in de brugklas
 • Ik ben op de basisschool gepest en ben bang dat dat straks weer gebeurt
 • Ik zie op tegen al het huiswerk dat ik moet gaan maken in de brugklas

Doel

In de praktijk blijkt dat de overgang van basisschool naar middelbare school voor veel kinderen een grote stap is. Sociale weerbaarheid wordt dan nog belangrijker: er is niet meer 1 vaste leerkracht, de school is vaak veel groter, het toezicht buiten de lessen is minder en er is meer druk om je conformeren aan de groepsnorm.

De Stevige Stap training geeft kinderen vóór én aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten. Aan het eind van de training voelen de kinderen zich zelfverzekerder, zij kunnen zich op een positieve manier presenteren en contact maken/onderhouden met nieuwe klasgenoten en/of leraren.

Aandachtsgebieden

 • Hoe presenteer ik mijzelf in een nieuwe groep/ hoe maak ik nieuwe vrienden?
 • Hoe geef ik mijn grenzen aan en kan ik (op een assertieve manier) voor mijzelf opkomen?
 • Hoe ga ik om met groepsdruk?
 • Hoe ga ik om met lastige situaties: kritiek, ruzies en (cyber)pesten?

Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind;
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen;
 • Tien lessen van 90 minuten voor de kinderen (zes voorafgaand en vier na de zomervakantie);
 • Na de zomervakantie: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Deze avond is zonder kinderen;
 • Indien nodig is er een mogelijk voor follow-up trainingen, een aantal maanden na de cursus;
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal zes deelnemers uit min of meer dezelfde leeftijdscategorie;
 • Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van bijbehorend lesmateriaal. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk werkboek.

Ook kan gekozen worden voor individuele coaching. Er wordt dan een programma op maat ontwikkeld, rekening houdend met specifieke leerdoelen van het kind. In de regel zijn acht lessen van 60 minuten voldoende.

De training kan ook gegeven worden aan kinderen die al in de brugklas zitten.

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op.