WORKSHOPS & THEMABIJEENKOMSTEN

Veel leerkrachten, docenten, mentoren maar ook trainers bij sportverenigingen of volwassenen die met groepen kinderen werken willen graag meer doen om pesten te voorkomen en aan te pakken, maar het ontbreekt hen soms aan voldoende kennis en vaardigheid. Een workshop of themabijeenkomst kan voor deze benodigde kennis zorgen en voor het trainen en oefenen van de benodigde vaardigheden. De workshop of themabijeenkomst geeft de deelnemers handvatten bij de aanpak van pesten.

Voor wie?

De themabijeenkomsten en workshops over ‘Omgaan met Pesten’ is bedoeld voor docenten, ouders en verzorgers, trainers sportverenigingen, begeleiders, jongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen/jongeren samenkomen.

Doel

  • De kennis en het inzicht in de pestproblematiek vergroten, waardoor de leerkracht pesten beter signaleert, het vaker weet te voorkomen en er in de dagelijkse praktijk effectiever op weet te reageren;
  • Vergroten van de gespreksvaardigheid van de leerkrachten/docenten en het geven van effectieve reacties op pestgedrag;
  • Bewustwording van eigen gedrag als deelnemer aan de groepsdynamiek;
  • Bewustwording van de eigen grens en hoe te reageren wanneer deze overschreden wordt.

Het programma wordt in overleg met uw organisatie geheel op maat gemaakt en kan bestaan uit verschillende (interactieve) werkvormen.

Neem bij interesse of meer informatie gerust contact op.