THEMA BIJEENKOMSTEN & WORKSHOPS

De themabijeenkomsten en workshops over ‘Omgaan met Pesten’ is bedoeld voor docenten, ouders en verzorgers, trainers, begeleiders, jongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen/ jongeren samenkomen.

DOEL

Een themabijeenkomst / workshop heeft als doel de kennis rondom bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen en/of (cyber)pesten te vergroten, praktische tips te vergaren om eventuele pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop te reageren. Een belangrijk onderdeel in de workshop is preventie: hoe voorkomen we pestgedrag?

Middels de themabijeenkomst / workshop wordt het zelfinzicht vergroot. Hoe handel ik zelf eigenlijk? Welke rollen vervul ik ? Welk voorbeeld geef ik aan anderen?

AANDACHTSGEBIEDEN

 • Wat is plagen, wat is pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor de pester(s) en het slachtoffer?
 • Wat zijn de verschillende rollen in een pestsituatie
 • Wat heeft elke rol nodig om beter met elkaar om te gaan?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Wat kan ik doen om pesten te voorkomen?
 • Hoe kan ik pesten signaleren?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat is weerbaar gedrag en hoe ziet dit eruit?
 • Wat is zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik het zelfvertrouwen stimuleren?

OPBOUW

Met behulp van een presentatie gaan we tijdens de themabijeenkomst / workshop in op het onderwerp sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen en/ of (cyber)pesten en de daaraan verwante onderwerpen.  De themabijeenkomst is in meer of mindere mate interactief van opzet. Het programma kan (naar wens) op maat worden samengesteld.

Duur: 1,5 tot maximaal 3 uur.

Tijdens de themabijeenkomst / workshop wordt met verschillende werkvormen gewerkt zoals:

 • Discussies
 • Quiz
 • Werken in teamverband
 • Casussen
 • Creatieve opdrachten

Neem bij interesse of meer informatie gerust contact op.