STERKE START TRAINING

Voor de middelbare school, klas 1 en 2

In de Sterke Start Training werken kinderen aan 2 aspecten, weerbaarheid en planning.

Bij de training gaan we in op wat leren is en wat er allemaal bij komt kijken.  De kinderen gaan werken aan het zelf leren plannen van het huiswerk. Daarnaast geeft de training inzicht in hoe ze de planning ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Jongeren worden uitgedaagd om zelf na te denken over het nut van een planning en wat ze nodig hebben om te leren.

Naast planning besteden we ook aandacht aan het stuk weerbaarheid. Sociale weerbaarheid op de middelbare school wordt nog belangrijker: er is niet meer 1 vaste leerkracht, de school is vaak veel groter, het toezicht buiten de lessen is minder en er is meer druk om je te conformeren aan de groepsnorm. 

Doel

De training is voor jongeren die moeite hebben met plannen en organiseren van hun huiswerk, zich vaak onzeker voelen, die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, moeite hebben met vriendjes maken of gewoon niet lekker in hun vel zitten.

Aandachtsgebieden

 • Plannen van huiswerk
 • Werking van het brein en leren leren
 • Leerstof in een mindmap zetten
 • Je eigen leerstijl ontdekken en andere geheugentechnieken
 • Sterke lichaamshouding en uitstraling
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Opkomen van jezelf: je eigen mening geven, zeggen waar je last van hebt, meedoen en buitensluiten, omgaan met groepsdruk en conflicten, hulp vragen
 • Positief denken, 4G’s

Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind;
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen;
 • 9 lessen van 75 minuten voor de kinderen;
 • Mogelijkheid tot het volgen van een extra les Feel Fine online (media wijsheid);
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers;
 • Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van bijbehorend lesmateriaal. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk werkboek.

Voor deze training hebben Leren met Passie & Flink Kindercoaching de krachten gebundeld. Het is een totaal training gericht op planning en leren van het huiswerk en het leren omgaan met je “nieuwe” mede leerlingen. Wij zijn van mening dat een combinatie van deze twee gebieden zeer waardevol kunnen zijn voor kinderen.

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op.

Start groepstraining:

Start dinsdag 14 september 2021 in Vathorst – van 17.00 tot 18.15 uur (1 plek beschikbaar)

Start maandag 25 oktober 2021 in Vathorst – van 17.00 tot 18.15 uur (6 plekken)