OMGAAN MET PESTEN

Pesten is een maatschappelijk probleem met grote negatieve gevolgen voor kinderen. Het is van belang dat kinderen sociaal weerbaar worden en ervoor te zorgen dat anderen niet over grenzen heengaan. Sociaal weerbaar zijn noemen we ook wel assertief zijn. Het wil zeggen dat je op een zelfbewuste en zelfverzekerde manier voor jezelf opkomt. Assertieve kinderen zijn minder vatbaar voor pesterijen. Als je assertief bent dan kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten. Je geeft je grenzen duidelijk aan maar houdt ook rekening met de grenzen van anderen.

 

Ik ben gediplomeerd medewerker van de landelijke Stichting ‘Omgaan met Pesten’.  “Omgaan met Pesten” is een professionele Stichting die zich richt op het voorkomen en bestrijden van pesten door het leveren van maatwerkprojecten, opleiden van trainers met waarborging van deskundigheid. Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.

Flink Kindercoaching biedt de volgende trainingen aan voor individuele kinderen, groepen en/of op school:

Voor kinderen

Voor scholen

De Sta Sterk Training is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. De anti-pestprojecten Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar staan in de lijst van veelbelovende anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). In de projecten die op scholen worden gedraaid, wordt gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten.