ANTI-PESTPROGRAMMA ‘STA STERK OP SCHOOL’

Helpt kinderen voor zichzelf en voor elkaar op te komen

Deze training wordt geïnitieerd vanuit school. Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, waarbij de focus ligt op buitenstaanders en slachtoffers.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit ‘buitenstaanders’: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Als zij leren hoe ze dit wél kunnen, kunnen ze een zeer positieve rol in de groep spelen.

Uit één klas worden acht á tien buitenstaanders getraind. De te trainen groep wordt geselecteerd op basis van een vragenlijst die door alle leerlingen uit de groep wordt ingevuld.

Doel

Het doel van dit anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces in de gehele klas waardoor het pesten stopt of sterk vermindert.

Deze training heeft twee belangrijke doelen:

 • De sociale weerbaarheid van deelnemers vergroten;
 • De zelfeffectiviteit van deelnemers vergroten. Dit betekent dat ze het vertrouwen ontwikkelen dat ze bekwaam zijn om hun omgeving succesvol te beïnvloeden.

Aandachtsgebieden

 • Lichaamstaal: leerlingen ontwikkelen weerbare lichaamstaal, zodat zij die gebruiken bij het opkomen voor zichzelf en een ander;
 • Assertiviteit: leerlingen leren de vaardigheid om assertief in plaats van agressief of sub-assertief met anderen om te gaan;
 • Coping: leerlingen krijgen handvatten om beter om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet en angst. Hierdoor zijn zij vaker in staat zichzelf en anderen te helpen;
 • Sociale informatieverwerking: leerlingen krijgen oefeningen om sociale informatie beter te interpreteren. Daardoor zijn zij vaker in staat een situatie juist in te schatten en problemen op te lossen;
 • Sociale vaardigheden: meedoen en omgaan met buitensluiten en feedback geven en ontvangen zijn twee belangrijke sociale vaardigheden die aan bod komen.

De Sta Sterk Op School Training is als volgt opgebouwd:

 • Het bepalen van een subgroep kinderen, bestaande uit buitenstaanders en slachtoffers, uit een klas middels een vragenlijst;
 • Twee ouderavonden voor alle ouders van de klas. Deze avond is zonder kinderen;
 • Tien lessen van 90 minuten voor de kinderen;
 • Bijeenkomsten vinden wekelijks onder schooltijd plaats;
 • Tijdsreservering van leerkracht/mentor van ca. acht uur over een periode van tien tot twaalf weken;
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal acht tot tien deelnemers uit dezelfde klas;
 • De leerkracht / mentor ontvangst suggesties en materiaal om tijdens en na de looptijd van de training te gebruiken in de hele groep.

Download hier de folder van de Sta Sterk op School training.

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op.