ADVIES ANTI-PESTBELEID

Flink biedt advies en ondersteuning bij het formuleren en implementeren van een anti-pestbeleid.

Het advies is erop gericht te zorgen dat de school beleid heeft dat duidelijk is, door iedereen wordt gebruikt en gekend. Het is niet alleen belangrijk dat het beleid op juiste wijze wordt uitgevoerd door de leerkrachten en docenten, maar ook dat ouders weten wat ze kunnen verwachten en wat de school van hen verwacht. Ook de leerlingen dienen van het beleid op de hoogte te zijn. Het gaat dus om het implementeren van het beleid op verschillende niveaus. Pas als dit goed is uitgevoerd kan het beleid effectief zijn.

Graag kijk ik mee in hoeverre het huidige anti-pestbeleid voldoet aan de wetgeving en waar nodig aanpassingen gemaakt dienen te worden.

Neem bij interesse of meer informatie gerust contact op.